EPALE SEMINAR IN ITALY ABOUT MIGRANTS, LITERACY, INCLUSION.
”THE WELCOMING TRAINING, SHARING PRACTICES AND COLLABORATIVE SCENARIOS”.

EPALE SEMINAR – LA SPEZIA (ITALY), 14-16 SEPTEMBER 2017.

The seminar will focus on migrant and training network experiences, sharing collaborative practices between CPIAs – Centri provinciali di istruzione degli adulti (Provincial Adult Education Centers), Reception Centers and Volunteer Associations to handle the first reception and the linguistic literacy. 

Maurizio Bertolini and Nazzareno Vasapollo, members of the TELLME team, where invited in representation of the Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili.

They will present the ongoing experience of the Erasmus+ ”TELLME – Theater for Education and Literacy Learning of Migrants in Europe” project. 

MORE INFO 

Web page:

https://ec.europa.eu/epale/it/content/la-formazione-accogliente-condivisione-di-pratiche-e-scenari-di-collaborazione

Programme:

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/programma_seminario_epale_laspezia_-14-16settembre.pdf

VERKSAMHET I ITALIEN OM ANVÄNDNING AV TEATERN SOM ETT INSTRUMENT FÖR RELATIONER I VUXENUTBILDNINGEN.

GUBBIO (ITALY), 24 OKTOBER – 31 OKTOBER 2017

Utbildningsförslaget är en översyn och omarbetning av de bästa metoderna som grundades i Grundtvig Workshop ”Teater som ett verktyg för relationer i läskunnighet av vuxna” som hölls i Gubbio i oktober 2013, vars sökande var ANL.

Under WS kommer man i stor utsträckning att använda metoderna och materialen som monterats i förväg, men anpassar dem till den nya miljön och i synnerhet till behoven hos det specifika målet för TELL ME.

Vi kommer också att presentera en del av produktionen fram till det momentet (behöver analyser, läroplaner, läromedel, riktlinjer) så att deltagarna börjar bli bekanta. Moodle plattformen och plattformen TELL ME kommer också att användas massivt under träningsaktiviteterna.

De två plattformarna kommer redan från föregående månad att användas till workshops för en kort fas av förberedelse inför gränsöverskridande rörlighet.

C1 är en förutsättning för C2 och C3 eftersom det för båda utgör en gemensam grund för användningen av teatern för vuxenutbildning i allmänhet.

Därefter kommer de pedagogiska erbjudanden att avvisas specifikt om läskunnighet: språklig i C2, matematisk i C3.

C1 förutsätter deltagande av 24 operatörer: 12 specialist / specialiserad på språklig färdighet senare deltagande i C2 och 12 specialister / specialiserad på matematik läsning senare deltar i C3.

C1-workshopen hålls i Gubbio på Free University of Alcatraz (www.alcatraz.it), även plats för mat och boende, och kommer att vara 7 dagar + 2 dagar för resan.

Händelserna kommer att filmas och sändas i live-streaming med hjälp av Ustream-tekniken och kommer att förbli fritt tillgänglig på begäran via TELL ME-plattformen.

Detta möjliggör deltagande av ett större antal passiva användare och aktivt involverade personer. Det audiovisuella materialet kommer också att användas delvis för Edu-dokumentärfilmen.

TEATER FÖR SPRÅKLIG LÄSKUNNIGHET

GUBBIO (ITALY), 21 FEBRUARI – 27 FEBRUARI 2018

Utbildningsförslaget är en översyn och omarbetning av de bästa metoderna som grundades i Grundtvig Workshop ”Teater som ett verktyg för relationer i läskunnighet för vuxna” som hölls i Gubbio i oktober 2013, vars sökande var ANL.

Under WS kommer man i stor utsträckning att använda metoderna och materialen som monterats i förväg, men anpassar dem till den nya miljön och i synnerhet till behoven hos det specifika målet för TELL ME.

Vi kommer också att presentera en del av produktionen fram till det ögonblicket (behöver analyser, läroplaner, läromedel, riktlinjer) så att deltagarna börjar bli bekanta. Moodle plattformen och plattformen TELL ME kommer också att användas massivt under träningsaktiviteterna.

De två plattformarna kommer redan från föregående månad att användas till verkstaden för en kort fas av förberedelse inför gränsöverskridande rörlighet.

De 12 deltagarna har redan deltagit i C1 WS. C2-verkstaden kommer att hållas i Gubbio på Alcatras fria universitet (www.alcatraz.it), även plats för mat och boende, och kommer att vara 7 dagar + 2 dagar för resan.

TEATER FÖR MATEMATISK

GUBBIO (ITALY), 21 FEBRUARI – 27FEBRUARI 2018

Utbildningsförslaget är en omarbetning och anpassning av de bästa metoderna i Grundtvig Workshops

  • ”Matheater – Utföra och spela i vuxen matematisk litteratur”, organiserad i Alpignano (I) i februari 2013
  • ”Teater som ett verktyg för förhållandet i läskunnigheten av vuxna” som hölls i Gubbio i oktober 2013, vars sökande var ANL.

Under WS kommer i stor utsträckning att använda metoderna och materialen som monterats i förväg, man anpassar dem till den nya miljön och i synnerhet till behoven hos det specifika målet för TELL ME.

Vi kommer också att presentera en del av produktionen fram till det ögonblicket (behöver analyser, läroplaner, läromedel, riktlinjer) så att deltagarna börjar bli bekanta. Moodle plattformen och plattformen TELL ME kommer också att användas massivt under träningsaktiviteterna.

De två plattformarna kommer redan från föregående månad att användas till verkstaden för en kort fas av förberedelse inför gränsöverskridande rörlighet.

De 12 deltagarna har redan deltagit i C1 WS.

C3-verkstaden kommer att hållas i Gubbio på Alcatras fria universitet (www.alcatraz.it), även hem för mat och boende, och kommer att vara 7 dagar + 2 dagar för resan. 4.

En pilotkurs kommer att organiseras i Portugal, som kommer att fungera som ett test på eleverna av de resultat som revideras efter workshops för operatörer.

Kursen är inte gränsöverskridande av olika skäl. För det första är det nödvändigt att klassen är så homogen som möjligt och därför beslutades det att organisera det i Portugal för migranter som stöds av ASTA.

I slutet av pilotkursen kommer riktlinjerna att ses över en gång innan de publiceras i slutlig form. Kursen kommer att vara i 4 dagar och kommer att vara en av de viktigaste momenten för att utvärdera de verkliga verktygen och metoderna.

TEATERKURS FÖR SPRÅKLIG OCH LÄSKUNNIGHET.

COVILHÃ (PORTUGAL), 22 MARS – 25 MARS 2018

En pilotkurs kommer att organiseras i Sverige, som kommer att fungera som ett test på eleverna av de resultat som revideras efter workshop för operatörer. Kursen är inte gränsöverskridande av olika skäl.

För det första är det nödvändigt att klassen är så homogen som möjligt och det var därför beslutat att organisera det i Portugal för migranter som stöds av IFALL.

I slutet av pilotkursen kommer riktlinjerna att ses över en gång innan de publiceras i slutlig form. Kursen kommer att pågå i 4 dagar och kommer att vara en av de viktigaste momenten för att utvärdera de verkliga verktygen och metoderna.

TEATERKURS FÖR MATEMATISK LÄSKUNNIGHET.

ÖRKELLJUNGA (SVERIGE), 5 – 8.04.2018

En pilotkurs kommer att organiseras i Sverige, som kommer att fungera som ett test för eleverna av de resultat som revideras efter workshops för operatörer. Kursen är inte gränsöverskridande av olika skäl.

För det första är det nödvändigt att klassen är så homogen som möjligt och det var därför beslutat att organisera det i Portugal för migranter som stöds av IFALL. I slutet av pilotkursen kommer riktlinjerna att ses över en gång innan de publiceras i slutlig form.

Kursen kommer att vara i 4 dagar och kommer att vara en av de viktigaste momenten för att utvärdera de verkliga verktygen och metoderna.

WORKSHOP FOR MATHEMATICAL LITERACY

TURIN (ITALY), 3.03 – 4.05.2018

Workshop “Theatre as a Tool in the Mathematical Literacy” at Center for Adult Education – CPIA1 of Turin.