KICK-OFF MÖTE
GUBBIO, 12-13 OKTOBER 2016

Mötet hölls på landsbyggden vid det   kostnadsfria universitetet Alcatraz , plats också för måltider och boende.

DELTAGARE

 • Maurizio Bertolini – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Gabriella Canova – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Nazzareno Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Necmettin Meletli – Integration För Alla (S)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo – AlbiASTA (P)
 • Türkan Öztürk – Ankara Milli Egitim Mudurlugu (TR)

PROGRAM

Session 1

Deltagare

 • Egen presentation; Presentation av partners organisationen

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Välkommen och “isbrytning”.

Nazzareno Vasapollo

 • Projektbeskrivning och mål
 • Konstitutiva artiklar och kalender: händelser, tidpunkt etc …
 • Startaktiviteter för o2, o3, o7, o8, o10
 • Händelser e1 -> e4 planering för mars 2017
 • Partners roller

Diskussion

Session 2

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Projektbakgrund och erfarenheter, metodiskt tillvägagångssätt, metodkarta.

Session 3

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Fo-Rame familjes historia och erfarenheter.
 • Särskilda mål och värderingar som ska uppnås genom projektet

Nazzareno Vasapollo

 • Projekteam
 • Budget
 • Partnersavtal
 • Verktyg och arbetsmetoder

Diskussion

Session 4

Nazzareno Vasapollo

 • Informations-, kommunikations-, spridnings- och exploateringsplan.

Diskussion

MEETING
COVILHA, 27-28 APRIL 2017

DELTAGARE

 • Maurizio Bertolini, Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili, Gubbio (I)
 • Nazzareno Vasapollo, Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Minna Slottheden, Integration För Alla (S)
 • Andrea Anconetani, Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Dulce Moutela, AlbiASTA (P),
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo, AlbiASTA (P)

PROGRAM

Session 1

Nazzareno Vasapollo: redistribution of funds and tasks among partners; the new agreements; project status and planning

Andrea Anconetani: Linguistic Literacy Curricula. 1st Draft

Maurizio Bertolini: Math Literacy Curricula. 1st Draft

Participants: discussion

Session 2

Nazzareno Vasapollo: Information, communication, dissemination and exploitation plan;

Francesco Moroncini: Web tools: Website, Social Media, TELL ME Social Platform, E-learning Platform

Andrea Anconetani: Linguistic Literacy Outputs 4 and 7: Didactic Materials, Guidelines. Proposals on how to go on.

Participants: discussion

Maurizio Bertolini: Math Literacy Outputs 5 and 8: Didactic Materials, Guidelines. Proposals on how to go on.

Participants: discussion

Session 3

Nazzareno Vasapollo: Information, communication, dissemination and exploitation plan.

Andrea Anconetani: Edu-docufilm. Some preliminary ideas.

Nazzareno Vasapollo: workshops, courses and multiplier events;

Minna Slottheden: course and multiplier events in Sweden;

Sérgio Novo: course and multiplier event in Portugal;

Participants: discussion

Session 4

Free session on project topics with particular regard to methodological outputs.

Möte under konstruktion. nätet tillgänglig information inklusive:
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Möte under konstruktion. nätet tillgänglig information inklusive:
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Möte under konstruktion. nätet tillgänglig information inklusive:
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Möte under konstruktion. nätet tillgänglig information inklusive:
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds