KICK-OFF MÖTE
GUBBIO, 12-13 OKTOBER 2016

Mötet hölls på landsbyggden vid det   kostnadsfria universitetet Alcatraz , plats också för måltider och boende.

DELTAGARE

 • Maurizio Bertolini – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Gabriella Canova – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Nazzareno Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Necmettin Meletli – Integration För Alla (S)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo – AlbiASTA (P)
 • Türkan Öztürk – Ankara Milli Egitim Mudurlugu (TR)

PROGRAM

Session 1

Deltagare

 • Egen presentation; Presentation av partners organisationen

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Välkommen och “isbrytning”.

Nazzareno Vasapollo

 • Projektbeskrivning och mål
 • Konstitutiva artiklar och kalender: händelser, tidpunkt etc …
 • Startaktiviteter för o2, o3, o7, o8, o10
 • Händelser e1 -> e4 planering för mars 2017
 • Partners roller

Diskussion

Session 2

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Projektbakgrund och erfarenheter, metodiskt tillvägagångssätt, metodkarta.

Session 3

Andrea Anconetani och Maurizio Bertolini

 • Fo-Rame familjes historia och erfarenheter.
 • Särskilda mål och värderingar som ska uppnås genom projektet

Nazzareno Vasapollo

 • Projekteam
 • Budget
 • Partnersavtal
 • Verktyg och arbetsmetoder

Diskussion

Session 4

Nazzareno Vasapollo

 • Informations-, kommunikations-, spridnings- och exploateringsplan.

Diskussion

MEETING
COVILHA, 27-28 APRIL 2017

DELTAGARE

 • Maurizio Bertolini, Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili, Gubbio (I)
 • Nazzareno Vasapollo, Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Minna Slottheden, Integration För Alla (S)
 • Andrea Anconetani, Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo, AlbiASTA (P)

PROGRAM

Session 1

Nazzareno Vasapollo: redistribution of funds and tasks among partners; the new agreements; project status and planning

Andrea Anconetani: Linguistic Literacy Curricula. 1st Draft

Maurizio Bertolini: Math Literacy Curricula. 1st Draft

Participants: discussion

Session 2

Nazzareno Vasapollo: Information, communication, dissemination and exploitation plan;

Francesco Moroncini: Web tools: Website, Social Media, TELL ME Social Platform, E-learning Platform

Andrea Anconetani: Linguistic Literacy Outputs 4 and 7: Didactic Materials, Guidelines. Proposals on how to go on.

Participants: discussion

Maurizio Bertolini: Math Literacy Outputs 5 and 8: Didactic Materials, Guidelines. Proposals on how to go on.

Participants: discussion

Session 3

Nazzareno Vasapollo: Information, communication, dissemination and exploitation plan.

Andrea Anconetani: Edu-docufilm. Some preliminary ideas.

Nazzareno Vasapollo: workshops, courses and multiplier events;

Minna Slottheden: course and multiplier events in Sweden;

Sérgio Novo: course and multiplier event in Portugal;

Participants: discussion

Session 4

Free session on project topics with particular regard to methodological outputs.

MEETING
GUBBIO, 21-27.02.2018

The meeting took place in the green Umbrian countryside at the   Free University of Alcatraz , also home to meals and housing.

PARTICIPANTS

 • Maurizio Bertolini – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Nazzareno Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Minna Slottheden, Integration För Alla (S)
 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Ana Carrilho, AlbiASTA (P)

PROGRAMME

Session 1 – 21.02.2018, 8.30-10.00pm

 Participants

 • Self-presentation; presentation of the partner organization

Andrea Anconetani and Maurizio Bertolini

 • O2 – Linguistic Literacy Curricula
 • O3 – Math Literacy Curricula
 • O4 – Linguistic Literacy Didactic Materials
 • O5 – Math Literacy Didactics Materials
 • O6 – E-Learning Platform and Repository
 • O7 – Linguistic Literacy Guidelines
 • O8 – Math Literacy Guidelines
 • O9 – Edu-Docufilm

Nazzareno Vasapollo

 • State of the project
 • O10 – Tell Me Platform
 • Dissemination
 • Main problems to be solved

Discussion

Session 2 – 22.02.2018, 8.30-10.00pm

 • Common evaluation and discussion about the first 2 days of the workshops.
 • Results of the meeting held in Ancona and preparation of meeting in Portugal

Session 3 – 23.02.2018, 8.30-10.00pm

Nazzareno Vasapollo

 • Timetable
 • Budget

Preparation of the meeting in Sweden

Discussion

Session 4 – 24.02.2018, 8.30-10.00pm

 • Common evaluation and discussion about the 3rd and 4th days of the workshops
 • Discussion

Session 5 – 25.02.2018, 8.30-10.00pm

 • Preparation of final events in Italy, Sweden and Portugal
 • Discussion

Session 6 – 26.02.2018, 8.30-10.00pm

 • Common evaluation and discussion about the 5th and 6th days of the workshops
 • Discussion

Session 7 – 27.02.2018, 8.00-9.00am

 • Common evaluation and discussion about the results of the workshops related to the review of the intellectual Outputs.
 • Discussion

MEETING
COVILHÃ, 23-25.03.2018

PARTICIPANTS

 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Nazzareno Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo – AlbiASTA (P)

PROGRAMME

Session 1 – 23.03.2018, 8.30-11.30am

 • Status of the project
 • Dissemination activities
 • Preparation of the course for migrants to be held in the afternoon

Session 2 – 24.03.2018, 8.30-11.30am

 • Common evaluation and discussion about the first day of the course.
 • Budget
 • Multiplier event in Portugal

Session 3 – 25.03.2018, 8.30-11.30am

 • Timing of the last phase of the project.
 • “TELL ME DARIO!” LABEL
 • Preparation of the course for migrants

Session 4 – 25.03.2018, 9.00-10.00pm

 • Common evaluation and discussion about the learning activities’ results
 • Discussion about next course and next events

MEETING
ÖRKELLJUNGA, 5-8.04.2018

PARTICIPANTS

 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • António Abernú – AlbiASTA (P)
 • Maurizio Bertolini – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Nazzareno Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)
 • Necmettin Meletli – IFALL (S)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo – AlbiASTA (P)

PROGRAMME

Session 1 – 5.04.2018, 2.30-5.30pm

 • Status of the project
 • Dissemination activities
 • Common evaluation and discussion about the first day of the course.
 • Preparation of the course for migrants to be held in the day after

Session 2 – 6.04.2018, 2.30-5.30pm

 • Common evaluation and discussion about the 2nd day of the course.
 • Preparation of the course for migrants to be held in the day after
 • Budget
 • Multiplier event in Sweden

Session 3 – 7.04.2018, 2.30-5.30pm

 • Timing of the last phase of the project.
 • “TELL ME DARIO!” LABEL
 • Common evaluation and discussion about the 3rd day of the course.
 • Preparation of the course for migrants to be held in the day after

Session 4 – 8.04.2018, 2.30-3.30pm

 • Common evaluation and discussion about the learning activities’ results
 • Discussion about next steps of the project and its sustenability after its end.

GUBBIO, 08.06.2018

Il meeting si è tenuto nella verde campagna umbra presso la   Libera Università di Alcatraz ,  sede anche per pasti e alloggiamento.

PARTICIPANTS

 • Andrea Anconetani – Associazione Nuovi Linguaggi (I)
 • Åsa Linnea Katarina Jonasson – Integration För Alla (S)
 • Minna Johanna Slottheden – Integration För Alla (S)
 • Vera Pereira – AlbiASTA (P)
 • Sérgio Manuel Pereiro Novo – AlbiASTA (P)
 • Vasapollo – Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (I)

PROGRAMME

 • Status of the project
 • Dissemination activities
 • Budget
 • Next multiplier events in Sweden, Loreto, Turkey and Lisbon
 • Common evaluation and discussion about the learning activities’ results
 • Discussion about next steps of the project and its sustenability after its end.