İÇERİK / ARKAPLAN

Göç gerçeği  Avrupanın tamamını kapsamakta bu sebeple proje ulusları aşacak şekilde tasarlanmıştır.Bundan ötürü ortakların tamamı öngörülen hedef ve sonuçlar doğrultusunda farklı sorunlara sahip olan ülkeler ve ihtiyaç duyulan coğrafi çeşitlilik seçilmeye özen gösterilmiştir :

 • İtalya, göç alanında  büyük etki altına girmiş ülke
 • İsveç,göç alan ana duraklardan biri
 • Portugal,daha az etkilenmiş olmasına rağmen Lusitan sosyo-ekonomik durumu ile karşı karşıya.

TNDC Nobel ödülü almış  Dario Fo tarafından kurulmuştur.Hedef grupları dezavantajlı gruplardır.Uluslarası prestij ve en yüksek ekspertize sahiptir.(tiyatro araçları konusunda)

“Nuovi Linguaggi” derneği  EU projeleri yönetimi konusunda engin tecrübeye sahip.Grundtvig atölyelerinde kullanışlı tekniklere sahipler.

İsveçli ortak IFALL göçmenlerin eğitimi konusunda uzman ve tiyatro alanında engin tecrübeye sahipsin.

ASTA tiyatro ve eğitim alanında proje alanı ile bağlantılı olarak uzmanlığa sahiptir.

Amaçlar

Dil öğreniminde zorluk göçmenlerin entegrasyon sürecinde karşılaştığı sosyal,materyal ve psikolojik güvensizliktir.Projenin amacı hedef gruba tiyatro araçları ve metodları ile eğitim imkanları desteklemektir.

KATILIMCILAR

Projedeki katılımcılar : yetişkin eğitimi yetkilileri,göçmen arkaplanına sahip öğrenciler,yaygınlaştırma ve çoklama etkinliklerinde yer alacak paydaşlar.

Aktiviteler ve Metodlar

Proje hedeflere ulaşacak ve sürdürülebilir şekilde bir seri ürünler ve etkinlikler yaratacaktır.Özellikle iki farklı eğitim alanında elde edilecek entelektüel çıktılara yönelik rehberler hazırlayacak ; yetkililer için atölyeler ve göçmen tabanlı öğrenciler için kurslar.

Entellektüel çıktılar arasında öğretici-belgesel-film sağlanacaktır.

Eğitimde tiyatro yöneticileri için farklı atölyeler sağlanacak ve test edilip geliştirilecektir.

Sonuçlar

Ulaşmak istediğimiz sonuçlar :

 • Göçmenlerle çalışan eğitimcilerin yeteneklerini geliştirmek
 • Ortaklar tarafından organize edilen metodları kullanan kursların sayısını arttırmak
 • Avrupa referanslı bir çıktı üretmek bir metodoloji geliştirmek.

ETKİLER

 • Uluslararası ve AB projeleri yönetim yeteneklerini geliştirmek
 • Eğitimcilerin profesyonel gelişimini sağlamak
  • Hedef katılımcıların inovatif yaklaşımlar sağlamak
  • Göçmenlere yönelik yeni ve en iyi uygulamalar sağlamak
  • Etnik,dilbilimsel ve kültürel olarak çeşitlilik sağlanması için yeni yaklaşımlar
  • ICT temelli yaklaşımların kullanılması
  • Bölgesel topluluk yararlanıcıları için daha fazla etki
 •  Organizasyonlar içinde daha modern,dinamik ve profesyonel çevre oluşturulması

Uzun dönem etkileri

Projenin eğilimi gereği Avrupa standartlarında ortakların katılımıyla büyük ölçekte göçmenlerin ve eğitim personelinin kullanacağı bir paket çıktı oluşturulacaktır.

Projenin eğilimi gereği Avrupa standartlarında ortakların katılımıyla büyük ölçekte göçmenlerin ve eğitim personelinin kullanacağı bir paket çıktı oluşturulacaktır.

Müfredat

Dil eğitiminde Tiyatro ve Matematik okur-yazarlığında uygulanmak üzere içeriği tanımlamak üzere müfredat oluşturulacak.

Eğitim Materyalleri

Eğitimciler ve öğrencilerin eğitim sürecine destek olacak olan materyaller

E-Eğitim platformu ve Materyal zenginleştirilmesi

Bu çıktı eğitimciler ve öğrenecek olanlar için eğitim aktivitelerine destek olacak araçtır.

Film “TELL ME”

Ana etkinlikler boyunca çıktılar dökümantasyonu filmin üretim sürecini oluşturacaktır.Bazı kısımlar ise görsel ve duyusal öncül eğitim aracı olarak iş görecektir.

Kılavuzlar

Mufredat ve eğitim materyalleri İsveç ve Portekizde gerçekleşecek eğitim kurslarında test edilecek ve alınacak geri dönütler ışığında kılavuz son haline kavuşacak.

SOCIAL MEDIA-İnternet sitesi-Platform ve Sosyal Medya

İnternet sitesi ilgilenen kişiler(yetişkinler) için farklı alanlarda(dilbilim,matematik,finansal,vb..) okuryazarlık altında bilgi,tartışma,değişim,eğitim uygulamalara(göçmenler,sığınmacılar) erişim sağlayacak.Bu platform özel bir sosyal ağ oluşturarak beraber çalışılıp,paylaşım sağlanacak bir sınır ötesi yapı oluşturacak.

Facebook,twitter ve diğer platformlarda proje sunulacaktır.

Projenin eğilimi gereği Avrupa standartlarında ortakların katılımıyla büyük ölçekte göçmenlerin ve eğitim personelinin kullanacağı bir paket çıktı oluşturulacaktır.

11 toplantı gerçekleşecek : 4’ü İtalya,2’si Portekizde . Ve bir tanesi İsveçte olmak üzere.Ayrıca 4 vidyo konferans yapılacak ve projenin takibi sağlanacaktır.

Bu etkinliklerin amacı entelektüel çıktıları paydaşlar,kurum ve kuruluşlar,destekleyen gruplar ve yöneticiler arasında paylaşmaktır.

Son toplantı ise İtalyada gerçekleşecek her ortağın kendini en az 1 katılımcı ile temsil etmesi beklenmektedir.

Proje 24 eğitimcinin 2 grup halinde katılacağı (A ve B) Alcatraz Universitesinde gerçekleşecek 3 katılım öngörmektedir.

 • Yetişkin Eğitiminde tiyatroyu iletişim aracı olarak kullanmak.(Grup A+B)
 • Dilbilimde tiyatroyu iletişim aracı olarak kullanmak.(Grup A)
 • Matematik okuryazarlığında  tiyatroyu iletişim aracı olarak kullanmak.(Grup B)

Portekizdeki dilbilim kursu ve İsveçteki Matematik okuryazarlık kursu öğrenicilere yürütücülerle yapılan atölye sonucu revize edilecek testi uygulayacaklar.