output_italiano

METODOLOGISKA OUTPUTS (Download Here)

  • Läroplan för Språkkunskap (O2)
  • Läroplan för Matematikkunskap (O3)
  • Didaktiskt Material för Språkkunskap (O4)
  • Didaktiskt Material för Matematikkunskap (O5)
  • E-inlärningsplattform och Materialförvaringsplats (O6) (Go to the Platform)
  • Riktlinjer för Språkkunskap (O7)
  • Riktlinjer för Matematikkunskap (O8)

Som vi kommer att se i följande stycken var intentionen att finjustera metodologiska riktlinjer för vardera av de två underkategorierna (Språk och Matematik) baserat på utbildningsramar som var funktionella (Läroplanen) och stöttade av relaterat didaktiskt material som, kopplat till workshopaktiviteter baserat på användning av kroppen, essentiellt utformades som lekscheman och övningar baserade på teatraliska verktyg och tekniker.

För att komplettera detta har en flerspråkig e-inlärningsplattform skapats för att fungera som verktyg och möjliggöra interaktion mellan de som deltar i utbildningsaktiviteterna, så väl som förvar av didaktiskt material (textfiler, videoklipp, manualer, bilder, artiklar, osv.).

SPRIDNINGSOUTPUTS

Dessa produkter strukturerades med den sedvanliga målsättningen att sprida information och öppna upp för kommunikation, spridning och främjande som sig bör i Erasmus+-projekt.

Elementet O9 representerar även en aspekt av stöd för metodologin i och med att det illustrerar övningarna som utförs under workshops och kurser genom sin berättarprocess, något som kan möjliggöra anpassning av den utbildningsrutt som föreslagits.